Home » Werknemer » Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt

 

Zieke werknemers genieten ontslagbescherming. Dit is niet anders in een reorganisatie. Het is echter een misverstand om te denken dat een werknemer niet ontslagen kan worden tijdens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Opzegverbod zieke werknemer

Voor de zieke werknemer geldt volgens de wet een opzegverbod. Dat houdt in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet mag opzeggen. Dit opzegverbod geldt voor de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid.

De wet bepaalt dat het opzegverbod voor een zieke werknemer niet geldt, indien het ontslag betrekking heeft op bedrijfssluiting of sluiting van het onderdeel van de onderneming waar de zieke werknemer werkzaam was. 

Benadelingshandeling

Het is belangrijk om u goed te laten adviseren bij een ontslag wegens reorganisatie gedurende ziekte. Akkoord gaan met een ontslag met wederzijds goedvinden gedurende arbeidsongeschiktheid kan ertoe leiden dat het UWV dit als een benadelingshandeling beschouwt en u geen heeft op een Ziektewetuitkering. 

 

Wilt u meer weten over de gevolgen van een ontslag wegens reorganisatie gedurende ziekte? Neem dan contact op.