Home » Werknemer » Recht op uitkering

Recht op uitkering

Indien u geconfronteerd wordt met een ontslag, vraagt u zich natuurlijk af of u in aanmerking komt voor een uitkering na de beeindiging van uw dienstverband.

 

Om aanspraak te kunnen maken op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering), dient u beschikbaar te zijn voor andere arbeid. Een zieke werknemer komt dus niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Tevens mag een werknemer niet verwijtbaar werkloos zijn. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf de arbeidsovereenkomst opzegt of de arbeidsovereenkomst door jouw toedoen is beeindigd, bijvoorbeeld wegens een dringende reden. Het akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst (die weliswaar juist geformuleerd dient te zijn) maakt een werknemer niet verwijtbaar werkloos.

 

Zoals hierboven geschreven, is de situatie anders voor een arbeidsongeschikte werknemer. Lees hier meer over de uitkeringsrechten van een zieke werknemer bij ontslag.

 

Wilt u zeker weten dat u in aanmerking komt voor een uitkering na ontslag? U kunt hier uw vaststellingsovereenkomst uploaden voor een beoordeling door een van onze specialisten.