Home » Werknemer » Ontslag wegens reorganisatie

Ontslag wegens reorganisatie

 

Herindeling, Herstructurering, Modernisering, Privatisering, Outsourcing, etc.

Het komt allen op hetzelfde neer: de organisatie wenst een wijziging door te voeren in de inrichting met gevolgen voor de werknemers. Welke gevolgen heeft het voor u?

In de regel zal de werkgever u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Hierin zal u worden medegedeeld of u behoort tot de gedwongen ontslagen of dat er wellicht een passende functie voor u voorhanden is.

Een werkgever kan om kosten en moeite te besparen de werknemer een aanbod doen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beeindigen. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

Het is belangrijk dat u deze overeenkomst niet direct tekent! Neem bedenktijd en win juridisch advies in. Wij beoordelen uw vaststellingsovereenkomst vaak gratis! Lees meer>

Indien u niet kunt of wilt instemmen met het voorstel van uw werkgever, is uw werkgever genoodzaakt een ontslagvergunning voor u aan te vragen bij het UWV. U wordt in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.

Ontslagvergoeding
Eén van die voorwaarden is een ontslagvergoeding. Indien u minstens 24 maanden in dienst bent geweest bij de werkgever, heeft u recht op de wettelijke transitievergoeding. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt ook vaak de transitievergoeding toegekend, maar kan mogelijk nog onderhandeld worden over een aanvullende vergoeding.
 
 
Vragen? Bel gratis 0800 - 40 40 403 of vul ons contactformulier in.