Home » Werknemer

Werknemers

   De organisatie wenst een wijziging door te voeren in de inrichting met gevolgen   
   voor de werknemers. Welke gevolgen heeft het voor u? lees meer
  
   Heeft u recht op een uitkering als u instemt uw ontslag wegens reorganisatie?  lees meer
 
    Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden dient de werkgever het 
   afspiegelingsbeginsel te hanteren. lees meer
   
   Het is belangrijk om na te gaan of de werkgever wel de juiste opzegtermijn in acht neemt. 
   Welke opzegtermijn geldt voor de werkgever? Lees meer
 
   Zieke werknemers genieten ontslagbescherming. Dit is niet anders in een reorganisatie. Het is echter een
    misverstand om te denken dat een werknemer niet ontslagen kan worden tijdens ziekte en/of
    arbeidsongeschiktheid. Lees meer
 
   De transitievergoeding is een wettelijk vastgelegde ontslagvergoeding voor de werknemer die minstens 24 maanden
    in dienst is geweest en onvrijwillig de organisatie moet verlaten.  Lees meer
 
    Upload uw vaststellingsovereenkomst en ontvang gratis een inleidend advies! Lees meer
 
   Meld u aan voor het gratis inloopspreekuur op één van onze goed bereikbare locaties. Lees meer