Home » Werkgever » Opzegverboden

Opzegverboden

 

Sommige werknemers genieten extra ontslagbescherming in de vorm van in de wet verankerde opzegverboden. Dat houdt in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Ook het UWV zal geen ontslagvergunning verlenen, indien een opzegverbod van toepassing is.

De wet kent de volgende opzegverboden:

Een arbeidsovereenkomst mag niet worden opgezegd:

  • bij zwangerschap en bevalling;
  • in de eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is;
  • bij iemand die medezeggenschapstaken verricht;
  • in strijd met de gelijke behandeling;
  • als de werknemer een beroep heeft gedaan op het discriminatieverbod;
  • tijdens militaire dienst;
  • in geval van politiek verlof;
  • wegens verlof of verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur;
  • bij de overdracht van de onderneming;
  • wegens de weigering om op zondag te werken.

 

Let wel: dat een opzegverbod van toepassing is, betekent niet dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden beeindigd.

 

Wenst u de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen, maar geldt een opzegverbod? Neem dan contact op met reorganisatiespreekuur.nl voor een vrijblijvend advies.