Home » Werkgever » Opzegtermijn werkgever

Opzegtermijn werkgever

 

Opzegtermijn werkgever

Indien in de arbeidsovereenkomst of in de cao niets is geregeld over de opzegtermijn van de werkgever, is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.

Wettelijke opzegtermijn werkgever

De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de betreffende werknemer. Indien de werknemer korter dan 5 jaar in dienst is, bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever één maand. Indien de werknemer tussen de 5 en 10 jaar in dienst is, is de opzegtermijn voor de werkgever twee maanden. Is de werknemer tussen de 10 en 15 jaar in dienst, geldt een opzegtermijn voor de werkgever van drie maanden. De maximaal in acht te nemen opzegtermijn voor de werkgever is vier maanden, indien de werknemer langer dan 15 jaar in dienst is.

Opzegtermijn werkgever in arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst mag de wettelijke opzegtermijn worden verlengd. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.

Voorbeeld:

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de opzegtermijn voor de werknemer twee maanden betreft. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is één maand. In dit geval wordt deze opzegtermijn verlengd met één maand, hetgeen betekent dat de werkgever ten minste vier maanden opzegtermijn in acht dient te nemen.

Opzegtermijn werkgever in cao

Bij cao mag de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer. Tevens kan bij cao de opzegtermijn voor de werknemer worden verlengd. In dat geval hoeft de werkgever niet het dubbele van de opzegtermijn in acht te nemen.

Heeft u vragen over de te hanteren opzegtermijn? Neem contact op met reorganisatiespreekuur of meld u aan voor één van onze gratis inloopspreekuren.