Home » Werkgever » Ontslagvergoeding berekenen

Ontslagvergoeding berekenen

Transitievergoeding 

 Per 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. Iedere werknemer die minmaal 24 maanden in dienst is en onvrijwillig uit dienst treedt of zijn contract niet wordt verlengd, heeft recht op een transitievergoeding.

De hoogte van een transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  • 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren;

  • 1/2 maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar.
     

De transitievergoeding is nimmer hoger dan € 76.000,- bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 76.000,- bruto.

 

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.