Home » Werkgever » Ontslagprocedures

Ontslagprocedures

 

Moet u overgaan tot ontslag wegens reorganisatie? Welke ontslagprocedures zijn er?

 

U heeft als werkgever de vrijheid om te bepalen of en hoe u een reorganisatie wenst door te voeren. Er zijn wel strenge regels ter voorkoming van willekeur bij de keuze welke werknemers voor ontslag worden voorgedragen. Hier dient u het afspiegelingsbeginsel voor te hanteren.

Indien er sprake is van een bedrijfseconomische reden, het afspiegelingsbeginsel is gehanteerd en er is binnen de organisatie geen herplaatsingsmogelijkheden voor een werknemer, kunt u overgaan tot ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Hoe kunt u een ontslag bewerkstelligen?

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden spreekt voor zich. Werkgever en werknemer komen overeen om het dienstverband te beëindigen. De voorwaarden worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Wat als partijen niet tot overeenstemming komen?

 

UWV Werkbedrijf

Voor ontslag wegens reorganisatie dient u zich te wenden tot het UWV. De procedure bij het UWV vangt aan door de indiening van een schriftelijke ontslagaanvraag. De ontslagaanvraag bestaat uit diverse formulieren, die kunnen worden geupload via het werkgeversportaal bij het UWV of per gewone post of fax bij het UWV Werkbedrijf worden ingediend. Daarin verzoekt u het UWV toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer op te zeggen. Vervolgens krijgt de werknemer twee weken de tijd om schriftelijk te reageren op de ontslagaanvraag. Indien het UWV dit noodzakelijk acht, kan er bepaald worden dat een tweede of soms derde schriftelijke ronde moet plaatsvinden. Let op: Indien er een opzegverbod geldt, geeft het UWV geen toestemming!

 

Indien de werknemer minstens 24 maanden in dienst is geweest, bent u een transitievergoeding verschuldigd.

 

De advocaten en juristen verbonden aan Reorganisatiespreekuur.nl staan werkgevers bij in ontslagprocedures. Onderhandelingen voeren met de werknemer, opstellen van een vaststellingsovereenkomt of beëindigingsovereenkomst en het indienen van een ontslagaanvraag. Neem contact op voor een geheel vrijblijvende persoonlijke afspraak op één van onze spreekuurlocaties (Almere, Amsterdam, Den Haag, Zaandam of Landsmeer) of na overeenstemming op een andere locatie.