Home » Werkgever » Afspiegelingsbeginsel

Afspiegelingsbeginsel

 

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden dient u als werkgever het afspiegelingsbeginsel te hanteren.

Leeftijdsgroepen bij afspiegelen 

Alle werknemers die in dezelfde functie werkzaam zijn, dienen te worden ingedeeld in 5 leeftijdscategorieën:
  • 15 jaar tot 25 jaar;
  • 25 jaar tot 35 jaar;
  • 35 jaar tot 45 jaar;
  • 45 jaar tot 55 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

Binnen deze leeftijdsgroepen worden de werknemers met het korste dienstverband afgespiegeld en voor ontslag voorgedragen.

 

Uitwisselbare functies

Belangrijk is dat er wordt afgespiegeld per groep uitwisselbare functies. Factoren om te bepalen of er sprake is van uitwisselbare functies zijn: de aard van de functie, de inhoud van de werkzaamheden, het niveau en of de beloning en de omstandigheden vergelijkbaar of gelijk zijn.

Bij een unieke functie hoeft dus niet afgespiegeld te worden.

 

Alvorens u kan gaan afspiegelen wordt u geacht de werkzaamheden van uitzendkrachten, gedetacheerden en eventueel ingeleende werknemers te beëindigen. Tijdelijke dienstverbanden die op korte termijn aflopen zullen eerst beëndigd dienen te worden. Pas daarna komen de werknemers met een vast dienstverband voor ontslag in aanmerking.

 

Heeft u advies nodig over de juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel? Neem dan contact met ons op.