Home » Werkgever

Werkgevers

   Moet u overgaan tot ontslag wegens reorganisatie? Welke ontslagprocedures zijn er? lees meer
 
   De wettelijke opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de betreffende
   werknemer. lees meer
 
   Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden dient u als werkgever het afspiegelingsbeginsel te
   hanteren. lees meer
 
   Sommige werknemers genieten extra ontslagbescherming in de vorm van in de wet verankerde opzegverboden.  
   Dat houdt in dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen, zelfs in het geval er toestemming is
   tot opzegging van het UWV. lees meer
 
   De werknemer die minstens 24 maanden in dienst is geweest, heeft recht op een transitievergoeding als hij/zij de
    de organisatie onvrijwillig verlaat. Lees meer
 
   Meld u aan voor het gratis inloopspreekuur op één van onze goed bereikbare locaties. Lees meer