Home » reorganisatie ontslag

Reorganisatie ontslag

Reorganisatie ontslag?

 

Herindeling, Herstructurering, Modernisering, Privatisering, Outsourcing, etc.

Het komt allen op hetzelfde neer: de organisatie wenst een wijziging door te voeren in de inrichting met gevolgen voor de werknemers. Welke gevolgen heeft het voor u?

In de regel zal de werkgever uw uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Hierin zal u worden medegedeeld of u behoort tot de gedwongen ontslagen of dat er wellicht een passende functie voor u voorhanden is.

Een werkgever kan om kosten en moeite te besparen de werknemer een aanbod doen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beeindigen. De afspraken worden vastgelegd in eenvaststellingsovereenkomst. 

Het is belangrijk dat u deze overeenkomst niet direct tekent! Neem bedenktijd en win juridisch advies in. Wij beoordelen uw vaststellingsovereenkomst vaak gratis! Lees meer>

 

Indien u niet kunt of wilt instemmen met het voorstel van uw werkgever, is uw werkgever genoodzaakt een ontslagvergunning voor u aan te vragen bij het UWV of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook hierin kunnen de advocaten en juristen van reorganisatiespreekuur.nl u bijstaan.

 
Wordt u ontslagen bij een reorganisatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend juridisch advies.