Home » Reorganisatie en nu?

Reorganisatie en nu?

Misschien heeft u het al aan zien komen. De laatste tijd neemt het werk af en de financiële problemen voor de organisatie toe. De werkgever heeft een reorganisatie aangekondigd. Er zullen gedwongen ontslagen vallen. En nu?

In de regel zal de werkgever u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Hierin zal u worden medegedeeld of u behoort tot de gedwongen ontslagen of dat er wellicht een passende functie voor u voorhanden is.
 
De meeste werknemers die gedwongen ontslagen worden, ontvangen een beëindigingsvoorstel van de werkgever. De werkgever stelt voor de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.
 
Het is belangrijk dat u deze overeenkomst niet direct tekent! Neem bedenktijd en win juridisch advies in.
 

Indien u niet kunt of wilt instemmen met het voorstel van uw werkgever, is uw werkgever genoodzaakt een ontslagvergunning voor u aan te vragen bij het UWV of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Heeft u een beeindigingsvoorstel ontvangen? Neem dan contact op met reorganisatiespreekuur of upload uw vaststellingsovereenkomst en ontvang gratis een inleidend juridisch advies.