Home » Nieuws » Top 10 meest gestelde vragen over ontslag bij reorganisaties

Top 10 meest gestelde vragen over ontslag bij reorganisaties

Gepubliceerd op 19 augustus 2016 11:29

Indien uw functie komt te vervallen of wordt opgeheven wegens een reorganisatie, komen er veel vragen op u af: moet ik akkoord gaan? Heeft het zin te onderhandelen? Heb ik recht op een uitkering? Hieronder treft u de top 10 van meest gestelde vragen over ontslag bij reorganisaties.

1.       Welke vorm van ontslag wordt gebruikt bij een reorganisatie?

Als blijkt dat er geen passende functie voor u is, dan zal uw werkgever zo spoedig mogelijk de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gang zetten.

Ondertekening van vaststellingsovereenkomst

De meeste werkgevers geven de voorkeur aan een ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij de voorwaarden worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

Andere wijzen van beëindiging

Als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, zal de arbeidsovereenkomst via een procedure bij het UWV kunnen worden beeindigd.

2.       Ik ben ziek (arbeidsongeschikt). Kan mijn werkgever mij toch ontslaan bij een reorganisatie?

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. Het opzegverbod is echter niet van toepassing als het gaat om de sluiting van een (deel van een) bedrijf. 

 3.       Bij ons sociaal plan is geen vakbond betrokken. Mag dat?

Een sociaal plan kan tot stand komen door:

-          Eenzijdige opstelling door werkgever;

-          Overleg tussen werkgever en vakbonden;

-          Overleg tussen werkgever en ondernemingsraad;

-          Overleg tussen werkgever, vakbonden en ondernemingsraad.

Als een wettelijke plicht tot instelling van een ondernemingsraad (OR) ontbreekt kan een werkgever eenzijdig een sociaal plan opstellen. De werkgever is niet verplicht de vakbonden te betrekken bij het opstellen van een sociaal plan. Echter, een sociaal plan dat met de vakbonden overeengekomen is, zal bij een rechter vaak een bindende status hebben. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de rechter nog van een dergelijk sociaal plan afwijken.

 4.       Kan mijn werkgever mij verplichten mee te werken aan een van-werk-naar-werk-traject?

U bent niet verplicht mee te werken aan een van-werk-naar-werk-traject. Als u hier echter niet aan mee werkt en u wordt vervolgens ontslagen, kan het  UWV wel oordelen dat dit ontslag voorkomen had kunnen worden. Het recht op een WW-uitkering vervalt dan.

 5.       Ik vind dat het Sociaal Plan in mijn geval niet juist wordt toegepast. Wat kan ik doen?

In de meeste gevallen is in het  sociaal plan een zogenaamde hardheidclausule opgenomen. Dit houdt in dat de werkgever van het sociaal plan kan afwijken als de toepassing hiervan in een individueel geval tot een evident onbillijke situatie leidt. Neem contact op met reorganisatiespreekuur.nl om te beoordelen of het zin heeft een beroep te doen op een hardheidsclausule.

 6.       Mijn werkgever biedt mij een passende functie aan op een andere vestiging? Moet ik dit accepteren?

Van een werknemer wordt aardig wat flexibiliteit verwacht. Verhuist een onderneming (of een afdeling) naar een andere vestigingsplaats, dan zal u in beginsel daar uw werk moeten verrichten. Wat een redelijke reistijd is verschilt per functie.

 7.       Mijn werkgever heeft mij een passende functie aangeboden, maar ik wil liever mijn dienstverband beëindigen onder de voorwaarden van het sociaal plan. Kan dit?

Dat hangt af van de inhoud van het sociaal plan. In sommige gevallen kunt u geen aanspraak meer maken op het sociaal plan indien u een passende functie weigert.

 Let op: weigering van een passende functie is een legitieme reden voor ontslag. Het UWV beschouwt u vervolgens als verwijtbaar werkloos en zal u een WW-uitkering kunnen weigeren.

 8.       Wat gebeurt er als ik de aangeboden vaststellingsovereenkomst niet onderteken?

Als u de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent, zal de werkgever de arbeidsovereenkomst proberen te beëindigen via het UWV.

 9.       Als ik ontslagen word, vanwege een reorganisatie, kom ik dan in aanmerking voor een WW-uitkering?

De arbeidsovereenkomst eindigt  omdat uw functie is komen te vervallen. Daar kunt u niets aan doen: het is een gevolg van het besluit van uw werkgever. In beginsel komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Indien uw werkgever niet de juiste opzegtermijn hanteert, kan het wel zijn dat de uitbetaling van een WW-uitkering niet meteen in de eerste maand van werkloosheid plaatsvindt. Reorganisatiespreekuur.nl kan voor u beoordelen of de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd.

 10.   Wat moet ik na een ontslag wegens reorganisatie doen om een WW-uitkering te krijgen?

U dient een uitkering aan te vragen bij het UWV.

 

Na de einddatum heeft u:

◦ 2 dagen de tijd om u in te schrijven bij UWV (kan ook eerder).

◦ 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. U kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen. Dit kan vanaf 1 maand voor uw laatste werkdag.

 

U kunt op 2 manieren een WW-uitkering aanvragen:

1. Via www.werk.nl  (U moet dan wel een DigiD hebben).

2. U gaat langs bij het Werkplein.

Geplaatst door Reorganisatiespreekuur.nl


«